CENTRALA: +387 30 170-711, 712-710, 713-791, 712-751

TRENUTNO SVI RADIMO OD KUĆE PA JE KOMUNIKACIJA MOGUĆA SAMO MOBITELIMA!


Kontakt osobe

 

Direktor: mr Nenad Rajić dipl. ing.

lok. 23, 29 Mob. +387 63 810 806

 

Zamjenik direktora, odjel - nabava / prodaja: Snežana Rajić dipl. ing.

lok. 25, 26 Mob. +387 63 810 806

 

Fiskalizacija: Krešimir Kovač

lok. 31 Mob: +387 63 810 732

 

Odjel prodaje: Bojan Lovrić

lok. 24 Mob: +387 63 803 515

 

Servis računala: Bojan Lovrić

lok. 32 Mob: +387 63 803 515

 

Servis računala: Ivan Taraba

lok. 33 Mob: +387 63 366 192

lok. 33

 

Servis kopir aparata i printera: Mladen Rajić

lok. 28 Mob: +387 63 366 193

 

Knjigovodstvo/Podrška za programe: Ivana Taraba

lok. 20 Mob: +387 63 793 320

 

Knjigovodstvo/Podrška za programe: Borislava Ilić

lok. 22 Mob: +387 63 810 758

vrati na vrh